Algemene informatie

Het doel is het opbouwen en in stand houden van de Christelijke gemeente in Goganvarolea. Voor een goede gang van zaken is er een raamovereenkomst opgesteld en ondertekend door beide kerkenraden.

Realisatie

Naast Bijbel-, kleding-, en voedseltransporten is er de afgelopen jaren ook daadwerkelijke praktische hulp verleend. Onze bijdrage bestaat uit een adviserende en een coachende taak. In de meeste gevallen zal vooral financieel en / of materieel moeten worden bijgesprongen om het één en ander te kunnen bekostigen. Ook is er een studiefonds voor in het dorp wonende kinderen die elders studeren. Daarnaast blijft er de zorg en hulpverlening voor gezinnen, die door omstandigheden (bijv. ziekte) het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Persoonlijk contact en aandacht zijn vooral in dergelijke situaties onmisbaar.